Hauptvorstand

Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda zvolený na roky 2023-2027

Na 9. valnom zhromaždení Spolku sv. Cyrila a Metoda 6. mája 2023 bol zvolený nový výbor v zložení:

Predseda – o. HELic. Mgr. Martin MRÁZ, Košice
podpredsedovia
– o. doc. ThDr. Michal HOSPODÁR, PhD., Košice
– Mgr. Ingrid LUKÁČOVÁ, Sečovce

správca – Ing. Michal BOKA, PhD., Michalovce
hospodárka spolku – Mgr. Monika SABOLOVÁ, Michalovce

členovia
Mgr. Daniel ČERNÝ, PhD., Košice
o. Mag. Theol. Miroslav HÁZY, Eichstätt
Ing. Michal HOSPODÁR, PhD. Košice
JUDr. Matúš LEMEŠ, Košice
Ján POPRIK, Staré
o. Mgr. Emil ZORVAN, Falkušovce

K o n t r o l n á   komisia  pracuje  v zložení:
Predseda – Ing. Pavol KURILEC, Michalovce
členovia – Ing. Katarína HÁZYOVÁ, Košice a Mgr. Vladimír JURČENKO, Michalovce

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch