4. General- versammlung

Požehnanie pre členov Spolku od pápeža Jána Pavla II. (2001)Štvrté spolkové snemovanie, ktoré sa uskutočnilo 24. mája 2003, poctili svojou účasťou obaja vladykovia – prešovský Ján Babjak a košický Milan Chautur, ktorí na úvod programu odslúžili sv. liturgiu v Chráme Svätého Ducha pri kláštore otcov redemptoristov za účasti Zboru Chryzostomos z farnosti Vranov nad Topľou.

Ako bolo na rokovaní valného zhromaždenia z úst predsedu spolku o. M. Hospodára povedané, členskú základňu sa podarilo stabilizovať na úrovni 4-tisíc členov. K zakladajúcim členom spolku pribudli aj novovysvätení biskupi – prešovský Ján Babjak a pražský Ladislav Hučko. Jednou z priorít spolku bola publikačná činnosť. Okrem tradičných kalendárov a podielových kníh vyšli aj dve publikácie o zakladateľovi Jednoty sv. Cyrila a Metoda a jej prvom správcovi o. Jánovi Murínovi a zborníky prednášok zo seminárov organizovaných v predošlom období. Spolok sa podieľal aj na spracovaní filmového dokumentu o J. Murínovi a odhalení pamätných tabúľ ďalším osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi. Činnosť spolku ocenili vo svojich príspevkoch taktiež zástupcovia Spolku sv. Vojtecha, Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda a  samosprávy mesta Michalovce.

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch