Unser Verein In Medien

Aktivity na vedeckej konferencii

Dejiny slovenskej religionistiky v ekumenickom a medzináboženskom kontexte na GTF PU v Prešove 29. marca 2012

POKUS O ODKRYTIE VÝZNAMU VLADIMÍRA S. SOLOVJOVA A JEHO STÚPENCOV PRE „DÝCHANIE DVOMA PĽÚCAMI“

Moje vrúcne poďakovanie a moje osobné životné  skúsenosti so Spolkom Sv. Cyrila a Metoda.

5. júla 2010 na  slávnosť sv. Cyrila Metoda v Nitre som bola so svojimi synmi v Nitre  počas sviatosti obetovania zaznela aj pieseň s týmito slovami : Ajhľa skvie sa oltár Pána /JKS 504/. „Prijmi, Otče, obeť nekrvavú, ktorú pri Poslednej večeri slávil Syn tvoj mysľou preláskavou! Na ľud svoj hľaď, v teba čo verí, akos milo hľadel na Velehrad, utišoval ľudu duševný hlad, keď sa zbožne u nás slávila prvá obeť tebe premilá.“ 

30. júla 2011 sme spoločne prežili sv. liturgiu na Velehrade . Mottom tejto púte bolo : Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!  „Vzdajme úctu našim dvom učiteľom. Oni nám preložili Sväté písmo a odkryli pramene poznania Boha. Hojne z neho dnes čerpáme a vás svätí Cyril a Metod velebíme. Vrúcne orodujte za naše duše, lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.“  /kondák  sviatku Sv. Cyrila a Metoda/

Bez vás by som sa nikdy do velehradskej baziliky nedostala a nezaspievala si spoločne svätú liturgiu. Viedla ma tam túžba vidieť tak nádherný chrám, ktorý má stopy našej histórie.

29. februára 2012                                                          Marieta Koščíková

Prehliadka vianočných vinšov a kolied v Rakovci nad Ondavou
http://www.grkatke.sk/article1.php?clanokid=0024

Cena mesta Michalovce pre cyrilo-metodský spolok

http://www.grkatke.sk/article1.php?clanokid=0021

70 rokov od založenia Jednoty sv. Cyrila a Metoda

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110606023

Publikácia Blažený Teodor Romža. Život a smrť biskupa – mučeníka

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111031024

 Spoluorganizátori konferencie o prof. M. Russnákovi

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111013005

 Spoluorganizátori festivalu

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110520006

Štvrtý ročník prehliadky „Christos raždajetsja“

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20101227015

Svätogorazdovská žatvu na Slovensku

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20100521013

 Vianočné zvyky v Kojšove

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20091228020

XIV. Gorazdov literárny Prešov

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20091205001

Prehliadka vinšov a kolied v Rakovci nad Ondavou

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20071230006

Stretnutie riaditeľov katolíckych kultúrnych centier

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20070523007

k tomu foto:   http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums/2007/05/0522_Strasburg&pn=1

5. valné zhromaždenie Spolku sv. Cyrila a Metoda

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20070514033

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch