Willkommen!

Spolok sv. Cyrila a Metoda je jedinečnou nábožensko-kultúrnou inštitúciou na území Slovenskej republiky s postupným presahom do európskeho priestoru. Niť cyrilometodskej tradície, ktorá sa vinie našimi dejinami, vpletá Spolok aj do súčasnej postmodernej kultúry a spoločnosti, aby sa v nej odrážal duchovný odkaz spolupatrónov Európy. Európy, ktorej kresťanské korene sú neprehliadnuteľné a nenahraditeľné.

V máji 2023 prebehla zmena vo vedení Spolku a na jeho čelo po úspešnom 24-ročnom pôsobení o. Michala Hospodára nastúpil o. Martin Mráz. Otcovi Michalovi Hospodárovi patrí za jeho dlhoročné vedenie Spolku veľké poďakovanie od všetkých jeho členov, Cirkvi i spoločenských inštitúcii.  To, že cyrilometodská tradícia nielen prežíva ako historický relikt, ale rozvíja sa, aktualizuje sa v kultúre a živote slovenskej spoločnosti a Gréckokatolíckej cirkvi, je práve jeho obrovská zásluha a zásluha všetkých predchádzajúcich výborov.

Pri hodnotení prítomnosti veľmi napomáha história. V dejinách kresťanstva po období apoštolskom nasledovalo obdobie apoštolských otcov. Boli to tí predstavitelia kresťanstva, ktorí boli v priamom kontakte s apoštolmi, učili sa od nich, prevzali poklad cirkevnej tradície (Klement Rímsky, Ignác Antiochijský či Polykarp zo Smyrny). Po nich prišla generácia tzv. apologétov (Justín, Tertulián), ktorí si už nepamätali nikoho z apoštolov, nestretli ich, ale vďaka apoštolským otcom mohli prevziať pochodeň kresťanského učenia a niesť ho ďalej. Využijúc koncepty a slovník pohanskej filozofie a kultúry v konfrontácii s kritikou antickej pohanskej civilizácie.

Aj otec Michal osobne poznal mnohých priekopníkov cyrilometodskej myšlienky, stretával sa s nimi, formovali a od nich prevzal pochodeň, ktorá mu nezhasla a dnes ju odovzdáva ďalej. Generácii, ktorá už nemala priamy kontakt s koreňmi. Zároveň však generácii, ktorá už čelí výzvam búrlivej a premenlivej súčasnosti. Ale, ktorá s odvahou a rozvahou chce niesť túto pochodeň ďalej. Tak ako starokresťanskí apologéti sa nová generácia na čele Spolku chce a musí naučiť jazyk dnešnej civilizácie a kultúry, aby jej Spolok mohol sprostredkovať pravdu a krásu Evanjelia. Presne ako to urobili Cyril a Metod, keď sa našim predkom prihovorili v im zrozumiteľnom jazyku.

Niť cyrilometodskej tradície, ktorá sa vinie našimi dejinami, Spolok sv. Cyrila a Metoda nenahraditeľným spôsobom vpletá do súčasnej postmodernej kultúry a spoločnosti. V tomto chce Spolok aj naďalej pokračovať i v duchu slov pápeža Františka. Ten v stredu 22. septembra 2021, na prvej Generálnej audiencii po trojdňovej návšteve Slovenska, ponúkol odpoveď na to ako v dnešnej dobe zveľaďovať cyrilometodský odkaz:

„Viackrát som zdôrazňoval, že tieto (cyrilometodské) korene (na Slovensku) sú stále živé, plné životodarnej miazgy, ktorou je Duch Svätý, a že ich ako také treba zachovať: nie ako muzeálne exponáty, nie ideologizované a využívané v záujme prestíže a moci, na upevnenie uzavretej identity. Nie. To by znamenalo zradiť ich a sterilizovať! Cyril a Metod pre nás nie sú postavy, ktoré si treba pripomínať, ale vzory, ktoré treba napodobňovať, učitelia, od ktorých sa vždy môžeme učiť duchu a spôsobu evanjelizácie, ako aj občianskej angažovanosti – počas tejto cesty do srdca Európy som často myslel na otcov Európskej únie, ako o nej snívali, nie ako o agentúre na šírenie módnej ideologickej kolonizácie, nie, ale tak, ako o nej snívali oni. Takto chápané a žité korene sú zárukou budúcnosti: z nich vyrastajú husté konáre nádeje.“ (Generálna audiencia 22.9.2021)

o. HELic. Martin Mráz, predseda SSCM

SSCM Bewerbung

Odkaz na rozhovor o. Michala Hospodára v Rádiu Lumen pri príležitosti udelenia Ceny mesta Michalovce (26. 10. 2022)

Odkaz na rozhovor o. Michala Hospodára v Rádiu Slovensko o 30. výročí obnovenia spolku (28. 2. 2021)

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch