Kontakt

SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Sídlo: Hollého 4, 071 01 Michalovce

Právna forma: občianske združenie
IČO: 17078024
Číslo účtu: SK66 3100 0000 0044 7000 4207
BIC/SWIFT kód: LUBASKBX, Prima banka Slovensko, a. s.

Správa pre výbor SSCM (čítajú predseda a podpredseda). Tu píšte podnety a pripomienky k činnosti SSCM.


Správa pre sekretariát SSCM. Tu píšte technické pripomienky k členskej zóne a zmeny v evidencii členov (zmeny farnosti, vyradenia, úmrtia).

Registráciu nových členov môžete vykonať cez členskú zónu alebo tento formulár.

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch