Vitajte !

Dnes viac ako inokedy cítime potrebu definovania silnej jednotiacej idey, ktorá by v neustále globalizujúcom sa svete tvorila východisko pre našu národnú hrdosť a cirkevné uvedomenie. Ak táto základná duchovná línia nejestvuje či nie je rešpektovaná, novodobé pokusy o zlepšenie duchovnej kvality života človeka, stvoreného na Boží obraz, sa v závratne rýchlo meniacom prostredí javia ako neúčinné. Jednotiaca duchovná línia však bezpochyby jestvuje. Poznáme ju pod názvom cyrilo-metodské dedičstvo alebo tradícia.

Aby sa tento univerzálne platný odkaz z pamäti Cirkvi i národa nestratil, vznikla 4. mája 1941 v Michalovciach ustanovizeň Jednota sv. Cyrila a Metoda. Po krátkom, ale úspešnom rozvinutí svojej činnosti v roku 1951 pre tento kristofóbny režim prestala Gréckokatolícka cirkev existovať a s ňou aj všetky súvisiace ustanovizne. Napriek týmto pekelným snahám Gréckokatolícka cirkev však žije a rozvíja sa. V roku 2021 sme si pripomenuli dve okrúhle jubileá spolkovej existencie. 80 rokov od vzniku Jednoty sv. Cyrila a Metoda a 30 rokov od obnovenia činnosti v roku 1991  pod názvom Spolok sv. Cyrila a Metoda, po 40-ich rokoch komunistickej totalitnej krutovlády.

Je to príležitosť zastaviť sa v kolobehu času a reflektovať činnosť a prínos spolku pre súčasnú generáciu s hľadaním vízie do budúcnosti. K tomu má poslúžiť táto internetová forma preorávania “Metodovej brázdy” – šírenia odkazu svätých apoštolom rovných bratov Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Webový portál predkladáme spolkovej a širšej verejnosti ako obraz našej činnosti. Veríme, že internetové stránky poslúžia všetkým našim členom i priaznivcom cyrilo-metodovského odkazu k lepšiemu odkrytiu zmyslu existencie spolku a tiež porozumeniu jeho aktivít konaných pre zveľadenie vzácneho nábožensko-kultúrneho dedičstva našich otcov. O to viac, že toto dedičstvo je súčasne dušou národa.

o. doc. ThDr.  Michal Hospodár, PhD., predseda SSCM

Prihláška do SSCM

Odkaz na rozhovor o. Michala Hospodára v Rádiu Lumen pri príležitosti udelenia Ceny mesta Michalovce (26. 10. 2022)

Odkaz na rozhovor o. Michala Hospodára v Rádiu Slovensko o 30. výročí obnovenia spolku (28. 2. 2021)

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina