Vitajte !

Dnes viac ako inokedy cítime potrebu definovania silnej jednotiacej idey, ktorá by v neustále globalizujúcom sa svete tvorila východisko pre našu národnú hrdosť a cirkevné uvedomenie. Ak táto základná duchovná línia nejestvuje či nie je rešpektovaná, novodobé pokusy o zlepšenie duchovnej kvality života človeka, stvoreného na Boží obraz, sa v závratne rýchlo meniacom prostredí javia ako neúčinné. Jednotiaca duchovná línia však bezpochyby jestvuje. Poznáme ju pod názvom cyrilo-metodské dedičstvo alebo tradícia.

Aby sa tento univerzálne platný odkaz z pamäti Cirkvi i národa nestratil, vznikla 4. mája 1941 v Michalovciach ustanovizeň Jednota sv. Cyrila a Metoda. Po krátkom, ale úspešnom rozvinutí svojej činnosti v roku 1951 pre tento kristofóbny režim prestala Gréckokatolícka cirkev existovať a s ňou aj všetky súvisiace ustanovizne. Napriek týmto pekelným snahám Gréckokatolícka cirkev však žije a rozvíja sa. V roku 2021 sme si pripomenuli dve okrúhle jubileá spolkovej existencie. 80 rokov od vzniku Jednoty sv. Cyrila a Metoda a 30 rokov od obnovenia činnosti v roku 1991  pod názvom Spolok sv. Cyrila a Metoda, po 40-ich rokoch komunistickej totalitnej krutovlády.

Je to príležitosť zastaviť sa v kolobehu času a reflektovať činnosť a prínos spolku pre súčasnú generáciu s hľadaním vízie do budúcnosti. K tomu má poslúžiť táto internetová forma preorávania “Metodovej brázdy” – šírenia odkazu svätých apoštolom rovných bratov Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Webový portál predkladáme spolkovej a širšej verejnosti ako obraz našej činnosti. Veríme, že internetové stránky poslúžia všetkým našim členom i priaznivcom cyrilo-metodovského odkazu k lepšiemu odkrytiu zmyslu existencie spolku a tiež porozumeniu jeho aktivít konaných pre zveľadenie vzácneho nábožensko-kultúrneho dedičstva našich otcov. O to viac, že toto dedičstvo je súčasne dušou národa.

o. doc. ThDr.  Michal Hospodár, PhD., predseda SSCM

Pozvánka na slávnosť pri príležitostí dvoch jubileí SSCM vo štvrtok 3. júna 2021

Odkaz na rozhovor o. Michala Hospodára v Rádiu Slovensko o 30. výročí obnovenia spolku

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina