2% z dane

Ďakujeme všetkým cyrilo-metodským priaznivcom, ktorí SSCM finančne pomohli v roku 2023 poukázaním 2% zo zaplatenej dane.

Vopred Vám ďakujeme a prosíme o úprimné “Pán Boh zaplať!” za Vašu ústretovosť aj v roku 2024.

Ako poukázať 2% z dane pre SSCM ?

http://www.rozhodni.sk/index.php?&Ind=54&P=index.sl

Dôležité termíny:

do 31. marca 2024:
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami (PO) – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

Ak ste zamestnanec:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. (do 15. februára 2024)
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

TLAČIVO   pre poukázanie 2% z z dane pre Spolok sv. Cyrila a Metoda:

 _DVE_PERC.pdf

 

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina