Vianočná prehliadka duchovných piesní a vinšov v Zalužiciach

(Zalužice 30.12.2018) V poslednú decembrovú nedeľu sa pod názvom “Christos raždajetsja!” uskutočnil v poradí 12. ročník tradičnej regionálnej prehliadky vianočného folklóru – vinšov, kolied, duchovných piesní a hier. Tentoraz podujatie pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Zalužice a Obcou Zalužice a moderovala ho Marcela Gombitová. Tá na úvod privítala hostí, medzi ktorými nechýbali Miroslav Sopko, poslanec NR SR, dp. Štefan Oslovič, administrátor Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Zalužice a ďalší hostia.
Na úvod sa k prítomným prihovorili starosta obce Gabriel Viňanský a predseda nášho cyrilometodského spolku o. Michal Hospodár, ktorý zároveň prezentoval nedávno vydanú 48-stranovú brožúru V Betleheme novina/V Viflejemi novina zo spolkovej edície. Ako prví sa publiku vianočnými pásmami predstavili nádejní mladí umelci – žiaci Základnej umeleckej školy Sobrance – Detašované pracovisko Zalužice pod vedením učiteľky Dany Marcinčákovej a tradičný účastník našich prehliadok Detský spevácky zbor Cherubín z Trebišova pod vedením sr. Pavly.
Po nich folkloristi z obce Moravany pod vedením Moniky Lašíkovej v pásme “Kračun” vtipným spôsobom predviedli niekdajšie zvyky v domácnosti počas vigílie a sviatku Narodenia Ježiša Krista. V ďalšom vstupe sa predstavil 17-členný kolektív Iňačovských koledníkov z Iňačoviec, vedený Annou Porhinčákovou, ktorý oživil ľudovú tradíciu koledovania a zdramatizovaním betlehemskej hry Kubo spevom, koledou a vinšom zvestoval radostné Christos raždajetsja!
Osemčlennú skupinu Kantor priviedol do Zalužíc jerej Michal Krajňák. Mladí chlapci z farnosti Brezina, ktorí začali spievať v cerkvi počas vianočných sviatkov, sa predstavili s pásmom kolied a vinšov. Ako poslední v programe vystúpili Mihaľovski ňevesti i beťare. Pod vedením Valérie Mitrovej, sa podobne ako mladí z Breziny, predstavili známymi i menej známymi vinšami a koledami.
Na záver prehliadky, ktorá bola oslavou narodenia malého Ježiška i dôstojným príspevkom k sérii tohtoročných podujatí pri príležitosti 50. výročia znovuobnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu, účinkujúci spoločne na pódiu zaspievali známu vianočnú pieseň Tichá noc. Účinkujúcim i prítomnému publiku poďakoval miestny presbyter o. Vlastimil Bajužik.

Ján Poprik, podpredseda Spolku sv. Cyrila a Metoda

PDF súbor s fotografiami z podujatia

K členom košickej pobočky sa prihovoril vladyka Cyril Vasiľ

(Košice 28.12.2018) V posviatočnom čase Narodenia Pána zavítal medzi členov košickej pobočky SSCM preosvietený vladyka Cyril Vasiľ z Ríma. Vo svojej prednáške priblížil prítomným geopolitické a náboženské súvislosti Čítaj ďalej…

V Nižnej Rybnici spomínali na Jozefa Pichonského

Pri príležitosti polstoročnice obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu sa v Nižnej Rybnici (o. Sobrance) uskutočnila spomienka na JUDr. Jozefa Pichonského, rodáka z tejto obce. Stretnutie inicioval a spolu s farnosťou a obcou organizoval Spolok sv. Cyrila a Metoda. Čítaj ďalej…

Jubilejná spomienka na obnovenie cirkvi v roku 1968

(Michalovce 28.04.2018) Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si už po druhýkrát pripomenula vzácne jubileum – 50. výročie obnovenia svojej činnosti v bývalom Československu. V Bazilike minor Svätého Ducha v Michalovciach pri tejto príležitosti slávil 28. apríla ďakovnú archijerejskú sv. liturgiu najosv. vladyka Cyril Vasiľ Čítaj ďalej…

Prehliadka vianočného folklóru v Dúbravke

V poradí už 11. ročník nesúťažnej prehliadky vianočných veršov, vinšov a kolied sa uskutočnil druhý vianočný deň (27.12.) v Dúbravke pri Michalovciach. Čítaj ďalej…

Jubilejná prehliadka v Nacinej Vsi

(Nacina Ves 26.12.2016) V prvý deň po sviatku Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista sa v Nacinej Vsi (Michalovský protopresbyterát) uskutočnil jubilejný desiaty ročník tradičnej prehliadky vianočného folklóru pod názvom Christos raždajetsja! V zaplnenej spoločenskej sále sa publiku vianočnými koledami a vinšami predstavili Čítaj ďalej…

Bratislavský vladyka Peter Rusnák navštívil farnosť Telgárt

(Telgárt 16.10.2016) Pre gréckokatolícku farnosť Telgárt na Horehroní bola nedeľa 16. októbra čímsi výnimočná. Miestny kňaz o. Marián Sabol privítal medzi veriacimi vladyku Petra, bratislavského eparchu. Dôvodom jeho návštevy bolo osvieženie spomienky na miestneho rodáka o. Pavla Spišáka, tit. kanonika. Čítaj ďalej…

XXII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb Trebišov 2016

V poradí už XXII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb sa konal 3. a 5. júna. Vynovená Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove bola vhodným priestorom Čítaj ďalej…

Storočnica o. Jozefa Kneža

(Vysoká nad Uhom 17.04.2016) Tohto roku, 17. marca, uplynulo 100 rokov od narodenia prvého predsedu obnoveného Spolku sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach a dlhoročného farára vo Vysokej nad Uhom (1945 – 1950 a 1968 – 1998) o. Jozefa Kneža, tit. kanonika. Čítaj ďalej…

Prehliadka vianočného folklóru v Trebišove

(Trebišov 27.12.2015) Na nedeľu po Narodení Pána sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove uskutočnila regionálna prehliadka vianočných Čítaj ďalej…