Nový film z dielne SSCM

Tesne pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda sme v Spolku sv. Cyrila a Metoda dostali milý darček. Tvorivá skupina dokončila nový dokumentárny film s názvom Striebroústy kazateľ, venovaný pamiatke Polykarpa G. Oleára OSBM. Film zachytáva jeho aktívny život i široký pastoračný rádius. Vyzdvihuje najmä jeho kazateľskú obľúbenosť u veriacich a tiež duchovné vedenie sestier baziliánok v Sečovciach. Vo filme počujeme aj autentický hlas otca Gabriela OSBM, prezentujúci myšlienky z baziliánskej duchovnosti. Za digitalizáciu nahrávok patrí vďaka o. Andrejovi Rusnákovi z Košíc. Nemenej zaujímavým je aj zostrih z archívu Generálnej kúrie baziliánov v Ríme, kde tvorcovia mali otvorený prístup k osobným dokumentom. Doteraz málo známe skutočnosti z ďalších rímskych archívov prezentuje vo filme o. Martin Mráz, súčasný predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda. Na zemplínske prostredie, spojené s ľudovými misiami a činnosťou Jednoty sv. Cyrila a Metoda poukázal regionálny historik Juraj Žadanský. Faktografické údaje dopĺňajú osobné svedectvá o. Pavla Chanátha, st. a troch sestier Rádu sv. Bazila Veľkého. Veľkosť rehoľného spolubrata a pretrvávajúcu pamäť na neho vo filme tlmočí protoigumen Vladimír J. Sedláček OSBM. Filmový dokument má takmer 25 minút a je ďalším kamienkom do mozaiky poznania osobností, ktoré orali Metodovu brázdu v našom prostredí. Osnovateľom a garantom projektu je o. Michal Hospodár, podpredseda spolku. Odkaz na film dostanú všetci členovia spolku, ktorí ústrediu zverejnili svoju mailovú adresu. Plánujeme aj hromadné prezentácie vo väčších farnostiach.

SSCM

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina