Púť do Viedne po stopách Márie Terézie

Pri príležitosti 250. výročia konania Viedenskej synody sa 20. apríla konala poznávacia púť gréckokatolíkov do Viedne. Podujatie organizačne zastrešil Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Záujemcovia o históriu si prezreli Dóm sv. Štefana s odborným výkladom Danila Kolasu. Osobitne sa pomodlili pred originálom ikony Presvätej Bohorodičky z maďarského Máriapócsu uloženým po pravej strane viedenskej katedrály. Originálnym zážitkom bola aj prehliadka spodnej časti katedrály, kde v kryptách sú uložené ostatky významných cirkevných osobností a zakladateľov i dobrodincov dómu. Ďalším miestom poznávacej púte bola známa Kapucínska hrobka (Kapuzinergruft). V nej odpočívajú panovníčka Mária Terézia a ďalší významní členovia rodiny Habsburgovcov. Odborný výklad k historickým súvislostiam panovníckeho rodu a ich vplyvu na Gréckokatolícku cirkev poskytol Charles Coulomb. Charakterizoval najvýznamnejšie postavy uložené v bohato zdobených sarkofágoch. Prítomní s vďakou zaspievali radostné Christos voskrese pred hrobkou Márie Terézie, ktorá zvolala Viedenskú synodu 28. júna 1773 a bdela nad jej úspešným priebehom. Potom sa presunuli k historickému miestu konania Viedenskej synody, ktorú tam pripomína pamätná tabuľa v blízkosti Chrámu sv. Barbory. Historický výklad o bývalom seminári pre gréckokatolíkov Barbareum, stavbe chrámu, a súčasnom pastoračnom účinkovaní priblížil ukrajinský farár o. Taras Šagala. Pripomenul, že v tomto roku je 400. výročie úmrtia sv. Jozafáta, mučeníka únie, ktorého ostatky boli prenesené z bočnej kaplnky Barbarea v roku 1948 do Ríma a v súčasnosti sú uložené v Bazilike sv. Petra. Vrcholom dňa bola svätá liturgia v chráme. Sláveniu predsedal najosv. vladyka Cyril Vasiľ spolu s o. Jurijom Kolasom, generálnym vikárom pre východných katolíkov v Rakúsku, a ďalšími šiestimi kňazmi. Asistovali traja bohoslovci študujúci v Medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau. V príležitostnej kázni vladyka uviedol, že pohľad na sarkofágy nám pripomína našu časnosť i večnosť. „Ale Boh je pánom dejín, ktorý má moc aj zlo obrátiť na dobro.“ Vladyka vyjadril vďaku a podporu Spolku i vydarenému podujatiu. V závere sv. liturgie o. Michal Hospodár vyjadril vďaku o. Jurajovi Terekovi a jeho spolupracovníkom za aktívnu spoluprácu a spoluúčasť pri podujatí. Po náročnom programe všetkým dobre padol obed na arcibiskupskom úrade vo Viedni. Popoludní sa fakultatívne uskutočnila prehliadka múzea v bývalom cisárskom sídle Hofburg. Celkový zážitok umocnilo krásne počasie a duch spoločenstva s Kristom i medzi sebou navzájom.

Michal Hospodár

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina