Spolok sv. Cyrila a Metoda zabezpečil pre košickú katedrálu nové liturgické nádoby

Košice 9. jún (TSKE) Vo štvrtok 8. júna sa v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky zhromaždili okrem veriacich aj priaznivci Spolku sv. Cyrila a Metoda. V tento deň Cirkev slávila sviatok Eucharistie a sv. liturgiu pri tejto príležitosti slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, spoločne s ďalšími kňazmi. V úvode sv. liturgie všetkých prítomných privítal otec Martin Mráz, tajomník arcibiskupa, kancelár eparchiálneho úradu a zároveň nový predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda. Následne vladyka Cyril posvätil novú liturgickú súpravu (čašu a diskos), ktorú pre košickú katedrálu daroval Spolok sv. Cyrila a Metoda. 

Aj v homílii počas sv. liturgie sa prítomným prihovoril predseda cyrilo-metodského spolku. Vychádzal z Evanjelia sviatku, v ktorom Ježiš dáva svoje telo za život sveta. Obrazy posledných dní plasticky zobrazujú mnohé katastrofy. Ľudské oči vidia skazu, tragédiu a neschopnosť dobra zvíťaziť nad zlom. Človek, ktorý sa nepoddá zlu, je však schopný v tomto všetkom vnímať definitívne víťazstvo dobra. Zmenu perspektívy a pohľadu prináša Ježiš. Prichádza na svet, aby ponúkol svoj život, svoje telo a svoju krv nielen za svojich učeníkov, rodinu, najbližších. Obetuje svoj život za život sveta – všetkých – dobrých i zlých, tí, ktorí o to stoja i tých, ktorí ho odmietajú. Túto schopnosť vnímať svet a všetko čo sa v ňom deje Božími očami dáva aj každému, kto prijíma Eucharistiu, Kristovo telo a krv. V závere homílie upriamil pozornosť aj na posvätené liturgické nádoby. Ich úlohou je priniesť Krista z oltára k nám ľuďom. Podobne aj každý kresťan sa krstom stáva vyvolenou Kristovou nádobou, aby sprostredkovával Boha ľudom. 

S iniciatívou zabezpečiť novú liturgickú súpravu pre košický katedrálny chrám prišlo ešte predchádzajúce vedenie Spolku na čele s bývalým predsedom otcom Michalom Hospodárom. O konkrétnu realizáciu sa postaral otec Pantelejmon Gerbery, duchovný správca ukrajinskej misie v Košiciach. 

TSKE

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina