Prihláška

Prihláška do SSCM na tlač – formát A4

Prihlasujem sa za člena Spolku sv. Cyrila a Metoda, Ul. Hollého 4, 071 01 Michalovce.

Titul, priezvisko, meno *

Dátum narodenia (DD.MM.RRRR) *

Povolanie*

Ulica, číslo*

PSČ*

Obec*

Poznámky - (Môžem byť nápomocný pre spolok v činnosti organizačnej, hospodárskej, publikačnej alebo inej)

Odoslaním prihlášky súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v Spolku sv. Cyrila a Metoda v zmysle Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 ods. 3 cit. zákona je možné kedykoľvek ho písomne odvolať.

Prosím opíšte kód z obrázku:
captcha