Prihláška

Prihláška do SSCM na tlač – formát A4

Prihlasujem sa za člena Spolku sv. Cyrila a Metoda, Ul. Hollého 4, 071 01 Michalovce.

Titul, meno, priezvisko *

Dátum narodenia (DD.MM.RRRR) *

Povolanie*

Ulica, číslo*

PSČ*

Obec*

Farnosť (pre distribúciu podielov)*

E-mailová adresa

Poznámky - (Môžem byť nápomocný pre spolok v činnosti organizačnej, hospodárskej, publikačnej alebo inej)

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v Spolku sv. Cyrila a Metoda v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné kedykoľvek ho písomne odvolať.

Prosím opíšte kód z obrázku:
captcha

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina