1. General- versammlung

Prvá marcová sobota roku 1991, ktorá pripadla na druhý deň tohto mesiaca, zostane navždy zapísaná nielen v mysliach, ale i v srdciach pamätníkov – účastníkov obnovujúceho valného zhromaždenia. Do centra Zemplína – Michaloviec sa cyrilo-metodskí priaznivci zbiehali zo všetkých svetových strán. Odhaduje sa, že sv. liturgiu, ktorú v Chráme Svätého Ducha slúžil prešovský eparcha vladyka Ján, slávilo približne 5-tisíc veriacich. Toto Zemplín už dávno nezažil!

Rokovanie prvého a zároveň obnovujúceho valného zhromaždenia vo veľkej zasadačke MsKS sledovalo asi päťsto prítomných, medzi ktorými okrem cirkevných predstaviteľov nechýbali ani minister vlády Slovenskej republiky Michal Džatko, poslanec Slovenskej národnej rady Andrej Hajduk, správca Matice slovenskej Imrich Sedlák a ďalší hostia. Úvodný príhovor predniesol predseda prípravného výboru o. Jozef Knežo. Jeho úvodné vyznanie bolo nasledovné. „Na túto prácu mňa, sedemdesiatpäťročného starca, strhli naši mladí ľudia. Oni dali impulz na obnovenie nášho spolku. A v tom vidím záruku, že spolok splní svoje poslanie.“ Zároveň vyzval všetkých, ktorí chcú spolku pomôcť po každej stránke.

Na tomto pamätnom zasadnutí bol zvolený prvý výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda na obdobie 1991–1995 v zložení: o. Jozef Knežo (predseda), Pavol Kušnír, Vladimír Miroššay (podpredsedovia), Michal Boka, o. František Čitbaj, Juraj Duda, o. Michal Hospodár, Mikuláš Kasarda, o. Bartolomej Leško, o. Július Mati, o. Gabriel Németh, Ján Poprik, o. Pavol Repko, o. Ján Seman, Anna Sevková, o. Pavol Tirpák a o. Emil Zorvan. Taktiež bola zvolená kontrolná komisia: Jozef Koritár, Štefan Semuf, o. Pavol Dancák a Paulína Kočišová. Účastníci zhromaždenia potom schválili stanovy spolku, ktoré pozostávali z 15 článkov. Z nich možno spomenúť napr. 4 druhy členstva, členské príspevky a podiely (kalendár a podielová kniha). Uvedené rokovanie s radosťou privítali Jozef kardinál Tomko z Ríma a Giovanni Copa, apoštolský nuncius v bývalej ČSFR, ktorí zaslali spolkovému výboru pozdravné listy.

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch