3. General- versammlung

Bohatou činnosťou sa spolok mohol pochváliť aj na treťom rokovaní valného zhromaždenia 12. júna 1999, ktorému predchádzala archijerejská sv. liturgia v Chráme Svätého Ducha otcov redemptoristov v Michalovciach. Slávil ju vladyka Milan Chautur, košický apoštolský exarcha za účasti prešovského biskupského vikára o. Pavla Repka ako aj ďalších duchovných a veriacich.

Úvod rokovania, ktoré bolo za účasti osobností duchovného a spoločenského života patril domácemu Zboru sv. Jozefa. Zo správy podpredsedu V. Miroššaya sa prítomní dozvedeli, že: …za posledné štyri roky vzrástla členská základňa na 4116 členov… spolok pôsobí v 299 lokalitách na Slovensku i v zahraničí… Spolok vyvíjal aktivity, ktoré sa viazali k cyrilo-metodským dňom a významným osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi, podpore mládežníckych aktivít, publikačnej činnosti a spolupráci s rôznymi inštitúciami. Predseda o. J. Knežo odovzdal pamätné plakety zakladajúcim členom spolku, čestným členstvom v spolku boli poctení eparcha Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie  vladyka Mons. Ivan Semedi a popredný slovenský akademický maliar Mikuláš Klimčák. Rokovanie sa okrem iného zaoberalo aj zmenou členských poplatkov a voľbou nových spolkových orgánov.

Účastníci valného zhromaždenia prvýkrát zvolili čestného predsedu, ktorým sa stal o. J. Knežo. Novým výkonným predsedom sa stal o. M. Hospodár. Zástupcom spolku pre masmédiá sa stal Vladimír Seman.

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch