Der Vorsitzende

HELic. Martin Mráz, protojerej, predseda SSCM

HELic. Mgr. Martin Mráz

Je gréckokatolíckym kňazom. Narodil sa v r. 1982 v Michalovciach a vyrastal v malej dedinke Trhovište na Zemplíne. Zemplín charakterizovaný kultúrnou, náboženskou a jazykovou rôznorodosťou, ktorá sa ním prepletá geograficky i rodinne, poznačil aj jeho záujmy a neskoršie pôsobenie. História a hodnotový svet vlastnej rodiny, dediny a kraja vnímané prostredníctvom typického jazyka, mentality a „ruskej cerkvi“ v ňom natrvalo prebudili záujem k dejinám a duchovnej kultúre.

V Trhovišti navštevoval základnú školu a popri škole ho miestny gréckokatolícky kňaz o. Gabriel Németh pritiahol k chrámovému prestolu, pri ktorom už zotrval natrvalo. Po jej skončení nastúpil do Trebišova na novootvorené Gréckokatolícke gymnázium sv. Jána Krstiteľa.

Po maturite nastúpil 11. septembra 2001 do Kňazského seminára v Prešove a na Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity, ktorú ukončil v roku 2008. Po treťom roku teologických štúdii bol jeho ročník prvý, ktorý absolvoval pastoračný ročník. On sám prežil rok medzi sociálne vylúčenými skupinami na charite.

Po absolvovaní Gréckokatolíckej teologickej fakulty pracoval v Krízovom centre v Košiciach. Po získaní štipendia pokračoval v štúdiu cirkevných dejín na fakulte histórie a kultúrneho dedičstva Cirkvi na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Po troch rokoch sa vrátil na Slovensko. Po svadbe a kňazskej vysviacke 12. augusta 2012 pôsobil najprv ako kaplán v Košiciach, neskôr ako duchovný správca pre vysokoškolákov v tom istom meste. Od roku 2018 pôsobí na gréckokatolíckom biskupskom úrade v Košiciach ako tajomník biskupa, hovorca a od roku 2021 aj ako kancelár biskupského úradu.

Popri pastoračných a úradných povinnostiach sa vo voľnom čase naďalej venuje histórii, osobitne  dejinám Gréckokatolíckej cirkvi a byzantsko-slovanskej tradície na území Slovenska s ich presahom na prostredie kultúry a umenia východného Slovenska. Príležitostne publikuje odborné i popularizačné články a spolupracuje s rozhlasom a televíziou.

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch