5. General- versammlung

Jubilejné piate snemovanie sa podobne, ako všetky doterajšie, konalo v sídle spolku v Michalovciach 12. mája 2007. Hlavným celebrantom sv. liturgie v Chráme Svätého Ducha bol vladyka Milan Chautur, homíliu predniesol vladyka Ján Babjak. Spievali Zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova a domáci Zbor sv. Jozefa.

Pracovná časť – rokovanie 5. VZ – sa uskutočnila v zasadačke MsKS. Rokovanie pozdravili vladyka Milan, riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Vendelín Pleva a ďalší hostia. Písomné pozdravy zaslali emeritný biskup Ján Hirka a nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, ktorý sa stal zakladajúcim členom nášho spolku. Ako v hodnotiacej správe uviedol predseda o. M. Hospodár, do spolku vstúpilo 271 nových členov, medzi nimi aj vladyka Milan( Šášik CM) ako zakladajúci člen. Tiež dlhoročný člen spolku a veľký cyrilo-metodovský ctiteľ vladyka Milan (Chautur CSsR) sa stal medzičasom zakladajúcim členom.  Členovia výboru sa aj v tomto období podieľali na príprave spomienkových stretnutí, oživovaní kresťanských ľudových tradícií a stretávali sa s cyrilo-metodskými priaznivcami v našich farnostiach.

Nezabudnuteľnou zostane 2. púť slovenských gréckokatolíkov na Velehrad a Svätý Hostýn z júla 2006. Sv. liturgiu vo velehradskej bazilike celebroval vladyka Milan (Chautur CSsR). Okrem kalendárov a podielových kníh vydal spolok v rámci svojich finančných možností aj ďalšie publikácie, ktoré obohatili duchovný obzor nielen členskej základne. Pri zamyslení sa nad ďalšou budúcnosťou o. M. Hospodár povedal: „Vychádzajúc z našich reálnych možností chceme iniciovať radšej menej podujatí, ale s kvalitnou prípravou v duchu starej múdrosti – lepšie je zapáliť malé svetielko, ako nadávať na tmu.“

Účastníci rokovania prerokovali a schválili aj zmenu spolkových stanov.

Pre ďalšie obdobie (2007–2011) bol zvolený nový výbor. Zloženie výboru doplnili noví členovia o. Peter Borza, o. Pavol Feník, o. Jozef Matejovský a Ľubomír Kušnír. Do kontrolnej komisie, v ktorej zostali P. Kočišová a J. Koritár, prešiel P. Kurilec. Novou členkou tejto komisie sa stala Tatiana Knapiková.

Z tohto rokovania bol zaslaný pozdravný list Svätému Otcovi Benediktovi XVI. k jeho osemdesiatym narodeninám.

 

Ďakovný pozdrav

 

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch