2. General- versammlung

V poradí druhé valné zhromaždenie bolo v sobotu 29. apríla 1995 taktiež v Michalovciach, keď deň predtým sa v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky uskutočnila koncelebrovaná sv. liturgia pri príležitosti 45. výročia likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Česko-Slovensku. Liturgii, podobne ako o deň neskôr, predsedal prešovský sídelný biskup Mons. Ján Hirka.

Na rokovaní, ktoré prišiel pozdraviť Zbor Pavla Petra Gojdiča z farnosti Vranov nad Topľou-Čemerné, sa spolok mohol pochválil prvými úspechmi v prvom 4-ročnom období či už v raste členskej základne z vyše 1100 na 2320, vydaním 11 periodických i neperiodických publikácií a ďalšími výsledkami. Nárast členskej základne bol dosiahnutý mnohými aktivitami nielen v sídle spolku, ale aj zásluhou výjazdových zasadnutí a stretnutiami s veriacimi jednotlivých farností mimo Michaloviec.

V práci v novozvolenom výbore na obdobie rokov 1995–1999 opäť pokračovalo vedenie spolku – o. J. Knežo, P. Kušnír a V. Miroššay, taktiež aj ďalší členovia. Valné zhromaždenie na svojom druhom rokovaní prerokovalo a schválilo úpravu stanov, ktoré sa týkali právnych otázok, členstva v spolku a iné záležitosti.

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch