Výbor SSCM

Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda zvolený na roky 2019-2023

Na 8. valnom zhromaždení Spolku sv. Cyrila a Metoda 25. mája 2019 bol zvolený nový výbor v zložení:

Predseda – o. doc. ThDr. Michal HOSPODÁR, PhD., Košice, e-mail:  o.Michal.Hospodar(zavinac)gmail.com
podpredsedovia
– Mgr. Ingrid LUKÁČOVÁ, Sečovce,  e-mail:  Inka.Lukac(zavinac)gmail.com
– Ján POPRIK, Staré, e-mail:   popart(zavinac)popart.sk
správca – Ing. Michal BOKA, PhD., Michalovce, e-mail:   bokam(zavinac)pobox.sk
hospodárka spolku – Anna SEVKOVÁ, Choňkovce, e-mail: AnnaSevkova(zavinac)azet.sk

členovia
František ČORNEJ, Kusín
Ing. Katarína HÁZYOVÁ, Košice
Ing. Michal HOSPODÁR, Košice,  e-mail:  hosmich(zavinac)gmail.com
Ľubomír KUŠNÍR, Trebišov
o. Mgr. Adam MACKOVJAK, Prakovce,  e-mail:  mackovjak.adam(zavinac)grkatke.sk
Mons. doc. ThDr. Ľubomír PETRÍK, PhD., Prešov
Jaroslav VARGA, Michalovce

K o n t r o l n á   komisia  pracuje  v zložení:
Predseda – Ing. Pavol KURILEC, Michalovce
členovia – Marcela GAMRÁTOVÁ, Sečovce a Mgr. Vladimír JURČENKO, Michalovce

Vyššie uvedené mená a e-mailové adresy sú uverejnené so súhlasom dotknutých osôb.

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina