Výbor SSCM

Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda zvolený na roky 2015-2019

Na 7. valnom zhromaždení Spolku sv. Cyrila a Metoda 16. mája 2015 bol zvolený nový výbor v zložení:

 Predseda – o.doc. ThDr. Michal HOSPODÁR, PhD., Košice, e-mail:  o.Michal.Hospodar(zavinac)mail.t-com.sk
 podpredsedovia
Mgr. Ingrid LUKÁČOVÁ, Sečovce,  e-mail:  Inka.Lukac(zavinac)gmail.com
– Ján POPRIK, Staré, e-mail:   popart(zavinac)popart.sk
 správca – Ing. Michal BOKA, PhD., Michalovce, e-mail:   bokam(zavinac)pobox.sk

 členovia
MUDr. Juraj DUDA, Michalovce
Ing. Katarína HÁZYOVÁ, Košice
o. Mgr. Peter KOLESÁR, Michalovce
Ľubomír KUŠNÍR, Trebišov
Mgr. Ingrid LUKÁČOVÁ, Sečovce
o. Mgr. Matúš MARCIN, Michalovce
o. Mgr. Jozef MATEJOVSKÝ, Košice
Mons. doc. ThDr. Ľubomír PETRÍK, PhD., Prešov
Anna SEVKOVÁ (hospodárka spolku), Choňkovce, e-mail:   AnnaSevkova(zavinac)azet.sk
PhDr. Ernest SIROCHMAN, Michalovce

K o n t r o l n á   komisia  pracuje  v zložení:
Predseda – Ing. Pavol KURILEC, Michalovce
členovia – Mgr. Vladimír JURČENKO, Michalovce a Tatiana KNAPÍKOVÁ, Košice