Deviate valné zhromaždenie

Modlitba Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi v michalovskej Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha za účasti vladykov Cyrila Vasiľa SJ a Milana Lacha SJ, viacerých kňazov, laikov a chrámového Zboru sv. Jozefa, predchádzala v sobotu 6. mája rokovaniu 9. valného zhromaždenia cyrilo-metodského spolku.

Pracovnú časť, ktorá sa uskutočnila v hoteli Mousson, začali účastníci VZ veľkonočným tropárom „Christos voskrese“. Po úvodnej básni Mgr. Ingrid Lukáčovej účastníkov rokovania pozdravili vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup, Mgr. Miroslav Dufinec, primátor Michaloviec a JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej. Predseda Spolku SCM o. doc. Michal Hospodár tlmočil pozdravy PhDr. Viery Michalkovej, dcéry zakladateľa a správcu Jednoty SCM o. ThDr. Jána Murína (1913 – 1990) a riaditeľa Spolku sv. Vojtecha ThDr. Ivana Šulíka. Otec Michal zároveň predniesol správu o činnosti SSCM za uplynulé 4 roky. Napriek tomu, že to bolo zložité obdobie, spolok neprestával vydávať knižné kalendáre a podielové knihy, okrem toho prispel aj na vydanie ďalších titulov. Cieľom tohto kultúrno-náboženského spolku je aj pripomínanie si významných osobností Gréckokatolíckej cirkvi – najnovšie formou filmových medailónov a týmto spôsobom priblížil činnosť o. Jána Mastiliaka CSsR a P. Michala Fedora SJ. Nechýbali ani spomienky na nebohých cyrilo-metodských nadšencov – o. Juraja Kocáka, Mgr. Pavla Kušníra či Ing. Vladimíra Teodora Miroššaya. K novším aktivitám patrí študijný pobyt mladých v Nemecku prostredníctvom programu CM Exchange, ktorý organizovala spolková komisia pre medzinárodné vzťahy. Po nútenej covidovej pauze sa podarilo obnoviť tradíciu prehliadok vianočného folklóru. V ďalšom priebehu si prítomní vypočuli správy o činnosti spolkového vydavateľstva Byzant a kontrolnej komisie.

Dôležitá zmena sa udiala na poste predsedu, keď po 24 rokoch na funkciu predsedu už nekandidoval o. M. Hospodár a po 32 rokoch z funkcie hospodárky vzdala Anna Sevková, za čo im patrí aj touto cestou úprimné poďakovanie. Na základe výsledkov volieb povedie SSCM v najbližších štyroch rokoch o. HELic. Mgr. Martin Mráz, podpredsedami sú o. M. Hospodár a Mgr. I. Lukáčová, správcom Ing. Michal Boka a hospodárkou Mgr. Monika Sabolová. Do 11-členného výboru boli ešte zvolení Mgr. Daniel Černý PhD., o. Mag. Theol. Miroslav Házy, Ing. Michal Hospodár, JUDr. Matúš Lemeš, Ján Poprik a o. Mgr. Emil Zorvan. Do kontrolnej komisie boli zvolení Ing. Pavol Kurilec – predseda, Ing. Katarína Házyová a Mgr. Vladimír Jurčenko a komisie pre zahraničné vzťahy o. M. Házy – predseda, Peter Hospodár, MSc. – podpredseda a Ing. Veronika Andrisová. Delegáti taktiež rokovali a odsúhlasili zmenu členských poplatkov v prípade všetkých druhov členstva.

Na základe nominácií schválili účastníci valného zhromaždenia čestné členstvo v Spolku sv. Cyrila a Metoda pre vladyku Cyrila Vasiľa a o. protopresbytera Dušana Semana (Trebišov) za ich podiel na šírení cyrilo-metodského dedičstva, za aktívnu spoluprácu a podporu spolkovej činnosti. Končiacemu predsedovi o. doc. Michalovi Hospodárovi udelil vladyka Cyril za doterajšiu službu Cirkvi a rozvoj spolku právo nosiť zlatý kríž s ozdobami a používať titul stavroforný protojerej. Po prijatí uznesenia a záverečných príhovoroch novozvoleného predsedu o. M. Mráza a pomocného bratislavského biskupa vladyku Milana si prítomní pozreli filmový dokument s názvom Michal Fedor – Posol Eliášov. Pri príležitosti podujatia bol vydaný bulletin S odvahou a rozvahou.

Ján Poprik

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina