Siedme valné zhromaždenie

Už po siedmykrát od svojho obnovenia sa v sobotu 16. mája 2015 zišli v Michalovciach členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda na valnom zhromaždení, aby zhodnotili činnosť za uplynulé obdobie, tentoraz za roky 2011 – 2015. Program začal koncelebrovanou sv. liturgiou v Bazilike minor Svätého Ducha pri kláštore oo. redemptoristov. Hlavným celebrantom bol košický protosynkel o. Vladimír Tomko, homíliu kázal protosynkel Bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba, spoluslúžili prítomní kňazi. Pri liturgii účinkoval chrámový zbor sv. Jozefa.
Stretnutie členov a sympatizantov SSCM, ktoré sa nieslo aj v znamení významného životného jubilea predsedu tejto ustanovizne o. doc. ThDr. Michala Hospodára, PhD., pokračovalo pracovnou časťou v priestoroch hotela Mousson. Rokovanie otvoril o. Michal, po úvodnej básni Juraja Dudu v podaní PhDr. Jozefa Mižáka odzneli pozdravy hostí – o. Vladimíra Skybu, Mgr. Viliama Záhorčáka, primátora mesta Michalovce, Ing. Mariána Tkáča, PhD., predsedu Matice slovenskej a ďalších hostí.
Ďalšiu časť rokovania viedol Peter Hospodár. Správu o činnosti SSCM predniesol o. M. Hospodár. Zdôraznil, že jednou z hlavných úloh spolku v zmysle platných stanov je rozvíjať náboženskú a kultúrno-vzdelávaciu činnosť. Pre pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne svojich členov a priaznivcov je ročne vydávaných približne 14-tisíc kusov kalendárov, podielových kníh a ďalšej neperiodickej tlače, ktoré sú distribuované do našich farností po celom Slovensku. Okrem pravidelnej publikačnej činnosti – knihy, podielové knihy či príležitostné bulletiny – sa Spolok zaslúžil o skulptúru (plastika) sv. Cyrila a Metoda, ktorá je osadená na Hollého ulici pred michalovskou farou, podieľal sa na odhalení pamätnej tabule bývalému podpredsedovi spolku Mgr. Pavlovi Kušnírovi v Barci, inštalovaní a otvorení pamätnej izby ThDr. Jána Murína v Sečovciach. Spolok taktiež podporil výrobu televízneho dokumentu o močarianskom rodákovi Gorazdovi Zvonickom a v Šamudovciach, kde bol pokrstený, sa podieľal na príprave spomienkového podujatia. Spolok sa taktiež podieľal na organizovaní prehliadok vianočného folklóru v Strážskom, Sečovciach, Nacinej Vsi a Moravanoch, ktorých tradícia sa začala písať v roku 2007 v Rakovci nad Ondavou. Podieľal sa aj na reštaurovaní starých liturgických kníh či výstav starých liturgických predmetov. Tieto aktivity boli zhrnuté aj v bulletine “Kráčame k prisľúbeniam”, ktoré spolok vydal pri príležitosti svojho rokovania.
Okrem iných náležitostí valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo zmenu stanov v § 5 Členstvo a členské. Na programe rokovania bola taktiež voľba nového výboru a kontrolnej komisie.
V nasledujúcom období 2015 – 2019 povedie výbor i spolok o. doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., podpredsedami sú Mgr. Ingrid Lukáčová a Ján Poprik. Ďalší členovia: Ing. Michal Boka, PhD. (správca SSCM), MUDr. Juraj Duda, Ing. Katarína Házyová, O. Mgr. Peter Kolesár, Ľubomír Kušnír, o. Mgr. Matúš Marcin, o. ThDr. Jozef Matejovský, PhD., o. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD., Anna Sevková (hospodárka) a PhDr. Ernest Sirochman. Kontrolná komisia bude pracovať v zložení: Ing. Pavol Kurilec, Tatiana Knapiková a Mgr. Vladimír Jurčenko.
Účastníci valného zhromaždenia si zároveň symbolickou minútou ticha uctili pamiatku zosnulých bývalých členov výboru Ing. Vladimíra Teodora Miroššaya (1948 – 2012) a Mikuláša Kasardu (1925 – 2013).
Po skončení rokovania bola prezentácia televízneho dokumentu “Evanjelium života” venovaná jubilantovi a dlhoročnému predsedovi spolku o. Michalovi Hospodárovi.
Krátky spot z rokovania valného zhromaždenia bol odvysielaný v Gréckokatolíckom magazíne na TV Lux.

JP


sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina