Nekrológ k úmrtiu Ernesta Sirochmana

PhDr. Ernest Sirochman (1.1.1937 – 23.2.2019), pohreb 26.2. Michalovce-Močarany

Drahá smútiaca rodina, drahí prítomní,

dovoľte mi v mene Spolku sv. Cyrila a Metoda, ako aj vo svojom mene, povedať niekoľko slov pri príležitosti dnešnej rozlúčky. S nebohým Dr. Ernestom Sirochmanom som sa stretol na prvom valnom zhromaždení obnoveného SSCM v roku 1991. Hneď vedel, čo bude v spolku robiť, aké je jeho miesto. V duchu verša z básne jeho súputníka Mikuláša Kasardu: „Len v tichej službe sa vie duša dotýkať krásy“ nám v spolkovej činnosti slúžil takmer 30 rokov, prakticky až do konca života. Pritom nikdy nemyslel na seba, na nejakú odmenu, na sebapresadenie. Najväčšou odmenou mu bola krása i hĺbka slova,  ktorú interpretoval v mnohých článkoch a príhovoroch. Nebohý bol hlboko zakorenený v cyrilo-metodskej tradícii a viere svojich predkov. Vychádzajúc z tohto základu, vytrvalo reflektoval a interpretoval všeľudské a kresťanské hodnoty rodného kraja.  Vo svojom profesijnom zábere sa venoval básnikom a literátom stredného a južného Zemplína. Jeho láskou bol najmä básnik a prekladateľ Pavol Horov a spirituálny básnik, salezián Gorazd Zvonický, rodák z Močarian. Dr. Ernest Sirochman sa popri dlhoročnej pedagogickej práci (36 r.) na Gymnáziu P. Horova realizoval aj v Matici Slovenskej, organizoval literárne súťaže, kde bol porotcom mladých recitátorov. Sám literárne tvoril. Zostavil a jazykovo korigoval niekoľko desiatok zborníkov a bibliofílií. Výsostný záujem o slovenský jazyk dokumentuje aj jeho knižka Nepresnosti v slovenčine. Jeho ľudský profil dotvárala vášeň domáceho záhradkára, pri ktorej nachádzal relax i inšpiráciu.

Dnes, keď sa s Vami lúčime, vyslovujeme Bohu poďakovanie za Váš plodný a príkladný život. Ďakujem Vám, že ste mi boli tichým a vždy ochotným radcom i sprievodcom. Ďakujeme za Vaše osobné i rodinné svedectvo života, za statočnosť a vytrvalosť vo viere i v neprajných časoch. Veríme, že svoje duchovné dožinky slávite už v blízkosti Boha, v nebi. Dovidenia, pán profesor, a večná Vám pamiatka!

Michal Hospodár

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina