Bratislavský vladyka Peter Rusnák navštívil farnosť Telgárt

(Telgárt 16.10.2016) Pre gréckokatolícku farnosť Telgárt na Horehroní bola nedeľa 16. októbra čímsi výnimočná. Miestny kňaz o. Marián Sabol privítal medzi veriacimi vladyku Petra, bratislavského eparchu. Dôvodom jeho návštevy bolo osvieženie spomienky na miestneho rodáka o. Pavla Spišáka, tit. kanonika. Vladyka spolu s o. Vladimírom Skybom, protosynkelom a ďalšími kňazmi slávil v miestnom chráme archijerejskú sv. liturgiu. V homílii vychádzal z Lukášovho podobenstva o rozsievačovi semena. Zdôraznil silu slova a jeho zásadný význam v ľudskom živote. Na jednej strane pozitívna myšlienka vyslovená s láskou pôsobí na budovanie vzájomných vzťahov medzi ľuďmi. Na druhej strane neustrážene vyslovené slovo vie raniť a zabíjať ľudského ducha. Preto je dôležité nechať svoje srdce otvorené Božiemu slovu, ktoré má moc vniesť doň pokoj, harmóniu a lásku. Vladyka pripomenul, že v práci za zrozumiteľnosť Božieho slova pri slávení liturgie priekopnícky vynaložil veľké úsilie práve o. Pavol Spišák. Po sv. liturgii predniesol výstižný životopisný medailón o Pavlovi Spišákovi diakon a vedecký pracovník Slavistického ústavu JS SAV Andrej Škoviera. V ňom stručne priblížil jeho životné curriculum, vynikajúce jazykové znalosti, ale aj náročný zápas o presadenie slovenčiny v liturgii Gréckokatolíckej cirkvi, ktorú sám prvý preložil. Na jeho počesť vladyka Peter spolu s o. Michalom Hospodárom, predsedom Spolu sv. Cyrila a Metoda odhalili pamätnú tabuľu na pravom priečelí chrámu. Následne vladyka posvätil aj jeho nový náhrobný pomník na miestnom cintoríne. Do tretice vladyka posvätil sakrálne drevené plastiky s krížom osadené v areáli chrámu. Autorom pamätnej tabule je akad. sochár Milan Ormandík a plastiky zhotovil p. Šipula z Telgártu. Celú slávnosť spevom sprevádzal bratislavský zbor Chrysostomos. Pre Spolok to bola v poradí už dvanásta tabuľa, odhalená významným osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi.

Michal Hospodársk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina