Storočnica o. Jozefa Kneža

(Vysoká nad Uhom 17.04.2016) Tohto roku, 17. marca, uplynulo 100 rokov od narodenia prvého predsedu obnoveného Spolku sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach a dlhoročného farára vo Vysokej nad Uhom (1945 – 1950 a 1968 – 1998) o. Jozefa Kneža, tit. kanonika. Pri tejto príležitosti sa v dňoch 16. a 17. apríla uskutočnila spomienka na tohto výnimočného kňaza Gréckokatolíckej cirkvi.
V sobotu 16. apríla sa uskutočnil futbalový turnaj starých pánov, ktorého sa zúčastnili štyri družstvá. Nedeľňajší program sa začal sv. liturgiou v miestnej cerkvi. Hlavným celebrantom bol košický protosynkel o. Vladimír Tomko, ktorý kázal homíliu, spoluslúžili o. František Puci, protopresbyter z Michaloviec, o. Michal Hospodár predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda a ďalší prítomní kňazi.
Popoludní bola na miestnom cintoríne za o. Jozefa Kneža (1916 – 2010) panychýda. Slúžil ju vladyka Milan Šášik, mukačevský eparcha z Užhorodu s miestnym kňazom Jánom Maťašom. Program pokračoval odhalením pamätnej tabule o. Jozefovi na priečelí farského Chrámu Narodenia presvätej Bohorodičky. Tabuľu odhalil a požehnanie vykonal vladyka Milan v spolupráci s o. Michalom.
Na záver sa prítomní presunuli do kultúrneho domu, kde bol multimediálny medailón o živote o. Jozefa Kneža a príležitostná výstavka. V približne poldruha hodinovom programe účinkoval Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova, kde o. Jozef trávil posledné roky života. Nechýbal ani raut (večerné spoločenské podujatie vo forme recepcie) pre všetkých účastníkov.
Na príprave podujatia sa podieľali Gréckokatolícka cirkev – Farnosť Vysoká nad Uhom, Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach, Rodina Knežova, Obec Vysoká nad Uhom, Obec Iňačovce, MVDr. Andrej Štafura s rodinou a Vladimír Michlík.

Ján Poprik, podpredseda Spolku sv. Cyrila a Metodask_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina