Stretnutie s duchovnou poéziou

(Trebišov 19.11.2015) Na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove sa stretli záujemcovia, aby sa nadchli duchovnou poéziou. Stretnutie organizačne zabezpečil a viedol Ľudovít Visokai z Trebišovského umeleckého klubu. Po hudobnom vstupe problematiku duchovnej poézie na Slovensku predstavil doc. Michal Hospodár. Konštatoval, že duchovná poézia vyrastá z biblických motívov, je nutne komunikatívna a má aj ekumenický rozmer. Za počiatok duchovnej poézie označil prvú báseň Proglas. Poukázal aj na výber duchovnej poézie, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Spolku sv. Cyrila a Metoda. Prítomných študentov povzbudil k osobnému vzťahu k poézii, pri ktorej je život bohatší a krajší. V podobnom duchu hovorili aj poetka Mgr. Ingrid Lukáčová a zakladateľ Literárno-umeleckého klubu v Trebišove, plodný autor Ing. Róbert Hakala. V diskusii vystúpil okrem študentov PhDr. Juraj Žadanský s návrhom uctiť si veľké osobnosti duchovného života v Trebišove. Vydarené podujatie prinieslo do mysle prítomných zážitok krásy slova a vzájomného obohatenia.

MH

Obrazová príloha:

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina