Skon Konštantína Filozofa si pripomenuli v Košiciach

(Košice 15. 2. 2015) V gréckokatolíckej farnosti Košice – Západ si v nedeľu pripomenuli 1146. výročie blaženého odchodu do večnosti sv. Konštantína-Cyrila Filozofa. Sv. liturgiu slávil o. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda a homíliu predniesol Mons. Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. V nej poukázal na Boží zámer s evanjelizáciou Slovanov, ku ktorým prišli solúnski bratia, aby im zrozumiteľne ohlasovali Božie pravdy. V pripravenej misii sa semienko ohlasovania uchytilo a naši predkovia dostali aj príležitosť k rozvoju vlastnej kultúry. „Táto kultúra je v európskom kontexte neodmysliteľne spojená s kresťanstvom.“ V aplikácii kazateľ kládol dôraz na živú vieru, ktorá sa odovzdáva v rodinnej výchove. V závere slávnosti odovzdal o. Michal Hospodár plaketu zakladajúceho člena cyrilo-metodského spolku prof. Ladislavovi Mirossayovi, rektorovi UPJŠ v Košiciach a informoval spolkovú verejnosť o pripravovaných podujatiach. Celú slávnosť dôstojne obohatil liturgickým spevom katedrálny zbor pod vedením Lucie Lovašovej.

Michal Hospodár

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina