V Nižnej Rybnici spomínali na Jozefa Pichonského

Pri príležitosti polstoročnice obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu sa v Nižnej Rybnici (o. Sobrance) uskutočnila spomienka na JUDr. Jozefa Pichonského, rodáka z tejto obce. Stretnutie inicioval a spolu s farnosťou a obcou organizoval Spolok sv. Cyrila a Metoda. Sv. liturgiu v miestnom gréckokatolíckom chráme slávil o. Michal Hospodár, predseda spolku, spolu s miestnym duchovným o. Petrom Horváthom. V homílii o. Hospodár poukázal na nerozlučné spojenie viery, nádeje a lásky v kresťanskom živote. Živá viera sa prejavuje v nádeji a završuje v láske. Generáciu gréckokatolíkov, ktorí boli 18 rokov protiprávne zrušení totalitným systémom, neopustila nádej na víťazstvo pravdy a spravodlivosti. Takáto nádej má sprevádzať kresťana v životných skúškach, lebo Kristus napokon vždy vstane z mŕtvych a ukáže svoju moc.
Po sv. liturgii nasledovalo spomienkové stretnutie pri pamätnej tabuli Jozefa Pichonského, ktorá od roku 1996 zdobí priečelie obecného úradu. Príležitostný medailón predniesol Dr. Ernest Sirochman. Prítomným priblížil odhodlaný zápas J. Pichonského o rehabilitáciu Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 i jeho spoločenskú angažovanosť v kultúrno-umeleckej oblasti. Po aktívnej etape jeho života prišlo prenasledovanie, šikanovanie a vyhrážky zo strany režimu, čo spôsobovalo psychické vypätie síl. Osobné svedectvo jeho života sa zavŕšilo predčasnou smrťou vo veku 62 rokov. Spolok vydal o tejto zaslúžilej laickej osobnosti moderných dejín samostatnú publikáciu.

Michal Hospodár

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina