XXII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb Trebišov 2016

V poradí už XXII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb sa konal 3. a 5. júna. Vynovená Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove bola vhodným priestorom na vernisáž výtvarnej výstavy s názvom „Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod“. Riaditeľ školy Slavomír Partila privítal účastníkov podujatia a vyjadril potešenie, že vernisáž XX. ročníka výstavy sa koná práve v priestoroch strednej odbornej školy. Úspešným žiakom odovzdala diplomy riaditeľka múzea v Trebišove Beáta Kereštanová a zablahoželal im aj primátor mesta Marek Čižmár. Na odbornom seminári vystúpil doc. Michal Hospodár s prednáškou „Pohľad kresťanstva na islam v čase sv. Cyrila a dnes“. V nej priblížil slávnu dišputu mladého Konštantína s islamskými Saracénmi. V druhej prednáške Dr. Miroslav Holečko z Národného osvetového centra priblížil postavu sv. Gorazda vo výtvarnom umení. Večerný program festivalu sa odohral v rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach.
V nedeľu 5. júna sa záujemcovia o sakrálny spev stretli v obnovenom kaštieli trebišovského múzea, kde si vypočuli recitál Á. Hornyák z Košíc a započúvali sa do zborového spevu v podaní zborov zo Sobraniec, Michaloviec a Prešova. Podujatie prinieslo nové podnety, ako rozvíjať kresťanskú kultúru a identitu v našom prostredí.

Michal Hospodár


de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch