V Sačurove spomínali na Mikuláša Kasardu

V tomto roku uplynulo deväťdesiat rokov od narodenia významného zemplínskeho básnika a pedagóga Mikuláša Kasardu (1925 – 2013). Pri tejto príležitosti sa v Sačurove (okr. Vranov nad Topľou), rodisku M. Kasardu, uskutočnila spomienková slávnosť, ktorú pripravili Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach, Gréckokatolícka cirkev – farnosť Sačurov a Obec Sačurov.
Program sa uskutočnil v sobotu 10. októbra v miestnom farskom Chráme Ochrany presv. Bohorodičky. K prítomným, medzi ktorými nechýbali ani najbližší príbuzní, sa postupne prihovorili miestny farár ICLic. Jozef Zorvan, starosta obce Ing. Peter Barát a predseda spolku o. doc. Michal Hospodár. Medailón o živote básnika predniesla podpredsedníčka spolku Mgr. Ingrid Lukáčová zo Sečoviec. Na svojho bývalého dlhoročného spolupracovníka si zaspomínal bývalý pedagóg michalovského Gymnázia Pavla Horova PhDr. Ernest Sirochman z Michaloviec. Všetci sa o tomto básnikovi Zemplína vyjadrovali s úctou a spomínali naňho ako na pokorného a prostého človeka. V závere tejto časti vystúpili aj manželka so synom. Osobitne zaujalo krátke, ale výstižné vyjadrenie manželky, ktorá povedala: „Žili sme skromne, netúžili sme po ničom modernom. Ale žilo sa nám ľahko, pretože o všetky radosti a starosti sme sa delili spoločne“. Program spomienkovej slávnosti bol obohatený o verše z tvorby Mikuláša Kasardu. Predniesli ich žiaci miestnej základnej školy. Odmenou za ich prednes im bola literatúra zo spolkovej produkcie.
Následnú panychídu a spomienkovú liturgiu za zosnulého básnika, pedagóga a bývalého člena výboru Spolku SCM slúžili o. M. Hospodár, ktorý kázal aj homíliu, a o. J. Zorvan.
Po skončení slávnosti v kultúrnom dome bolo agapé, ktoré pripravila obec.

Ján Poprik

Pozvánka na podujatie

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch