V Trebišove spomínali na sv. Konštantína-Cyrila a o. Juraja Kocáka

V pondelok 13. februára 2023 sa konalo v Trebišove milé podujatie, pri ktorom sme oslávili sviatok sv. Konštantína-Cyrila a súčasne si zaspomínali na o. Juraja Kocáka pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín. Hlavným organizátorom bol Spolok sv. Cyrila a Metoda pod vedením jeho predsedu o. Michala Hospodára.

Podujatie v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína otvorila krátkym príhovorom na privítanie jeho riaditeľka Beáta Kereštanová. Potom o. M. Hospodár pokračoval prezentáciou životného príbehu o. Juraja Kocáka, ktorý dlhé roky pôsobil ako gréckokatolícky farár v Trebišove. Zaslúžil sa o obnovenie chrámu, postavenie novej fary, ale predovšetkým mal vždy veľmi blízko k ľuďom, bol im pastierom, priateľom, poradcom i obľúbeným spovedníkom. Prednesený medailón sprevádzala projekcia fotiek z jeho služobného i rodinného života, doplnená nahrávkou jeho spevu či krátkym videom z primičnej sv. liturgie o. Hospodára, jeho prvého primicianta. Prítomní boli členovia rodiny o. Kocáka, mnohí trebišovskí veriaci, ktorí naňho s láskou stále spomínajú, a deväť kňazov, ktorí sa s ním poznali, boli jeho primiciantmi alebo nástupcami v úrade. Mnohí z prítomného publika na dobových fotkách spoznávali seba alebo svojich známych, preto sme boli svedkami aj mnohých dojímavých a silných momentov.

Ďalším vstupom bola prednáška o. Tomáša Muszku, výpomocného duchovného z Trebišova, ktorý nám priblížil zaujímavé fakty a mnohé peripetie dlhoročného procesu hľadania hrobu sv. Konštantína-Cyrila.

Program v múzeu uzavrel trebišovský primátor Marek Čižmár krátkym, no úderným príhovorom, v ktorom zdôraznil, že hoci Trebišov je pomerne malé mestečko, môže sa pochváliť významnými osobnosťami, ktoré z neho vzišli. V závere svojím podpisom potvrdil vstup mesta Trebišov za skupinového člena Spolku sv. Cyrila a Metoda.

Následne sa celá spoločnosť presunula do Chrámu Zosnutia presv. Bohorodičky, kde sv. liturgiu celebrovali všetci prítomní kňazi. Pri oltári miništrovalo šesť pravnukov o. Kocáka. Kázňou nás previedol ďalší primiciant o. Kocáka, protopresbyter Jaroslav Štefanko. Zaspomínal si na to, akým bol jeho principál kazateľom a duchovným pastierom, a na to, ako neustále hlásal svojim veriacim, že najdôležitejší zo všetkého je pokoj v duši.

Záver podujatia tvorilo neformálne stretnutie pri agapé, naplnené spomienkami a vďačnosťou.

Jana Vinterová

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch