Spolok sv. Cyrila a Metoda spomínal a ďakoval

(Trebišov 03.06.2021) Pri príležitosti 80. výročia od založenia bývalej Jednoty a 30. výročia od obnovenia jej činnosti pod názvom Spolok sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnila v Trebišove spomienková slávnosť. V prvej časti podujatia sa v sále miestneho Múzea a kultúrneho centra (kaštieľ Andrássyovcov) konalo tematické sympózium. Na dejinné súvislosti s cyrilo-metodskou misiou a jej osudmi v Uhorsku sa vo svojom referáte zameral Najosv. vladyka Cyril Vasiľ. Okrem iného pripomenul aj starobylú svätodemetrovskú tradíciu, ktorej stopy sa na dnešnom území Slovenska zachovali podnes. Spojenie Trebišova s činnosťou Jednoty sv. Cyrila a Metoda (dnes Spolku) cez významné osobnosti spolkového života zmapoval historik PhDr. Juraj Žadanský. Svoj referát obohatil dobovými fotografiami z cyrilo-metodských slávností, pútí a procesií. Na zmysel práce súčasného Spolku sv. Cyrila a Metoda poukázal jeho aktuálny predseda o. Michal Hospodár. Za dominantnú označil vydavateľskú činnosť a vyzval prítomných k neustálej duchovno-intelektuálnej formácii prostredníctvom knihy.

Podujatie pozdravili primátor mesta Trebišov Marek Čižmár, viceprimátor Michaloviec Jozef Sokologorský, riaditeľ cirkevnej školy Slavomír Partila a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach Michal Matečka, ktorý odovzdal o. Michalovi Hospodárovi ďakovný list a medailu predsedu MS. Prostredníctvom listu pozdravila podujatie aj pamätníčka a podporovateľka Viera Michalková z Bratislavy. V diskusii vystúpili zástupcovia spolku s retrospektívnymi spomienkami a návrhmi pre spolkovú činnosť. Sympózium moderovala a príležitostnou básňou obohatila Beáta Kereštanová, riaditeľka múzea.

Z múzea sa účastníci presunuli do miestneho farského chrámu, kde uprostred zhromaždenia veriacich slávil božskú liturgiu Najosv. vladyka Cyril, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Vo svojom sviatočnom príhovore poukázal na tajomstvo Kristovej prítomnosti v eucharistických spôsoboch. „Tohto tajomstva sa môžeme pri prijímaní dotýkať, napriek tomu jeho veľkosť nikdy rozumom neprenikneme“ uviedol. Na záver sv. liturgie vladyka Cyril, odovzdal o. Michalovi Hospodárovi ďakovný list za jeho dlhoročnú angažovanosť vo vedení spolku. Na pripadajúci sviatok Najsvätejšej eucharistie veriaci prijali aj eucharistické požehnanie a liturgické mnohoľitstvije v podaní Zboru sv. Michala archanjela. K pripomenutiu si obidvoch výročí vyšiel aj príležitostný zborník referátov pod názvom Spolok spája. Ostáva nádej, že trebišovská farnosť pod vedením o. Dušana Semana bude naďalej nápomocná spolku v spolupráci na „Metodovej brázde“.

Michal Hospodár

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch