Ôsme valné zhromaždenie SSCM v Michalovciach

V Michalovciach, sídle nášho cyrilo-metodského spolku, sa v sobotu 25. mája uskutočnilo v poradí 8. valné zhromaždenie, na ktorom sme zhodnotili činnosť za obdobie 2015 – 2019. Rokovaniu predchádzala koncelebrovaná sv. liturgia vo farskom Chráme Narodenia presvätej Bohorodičky. S prítomnými kňazmi ju slúžil košický eparcha Milan Chautur CSsR, ktorý zároveň povedal homíliu. Čítaj ďalej…

Oslava jubilea skonu sv. Konštantína

(Košice 17.02.2019) Pri príležitosti 1150. výročia blaženého skonu sv. Konštantína-Cyrila sa v košickej farnosti na sídlisku Terasa uskutočnila slávnosť. Svätú liturgiu sprevádzanú zborom slávil o. Michal Hospodár, predseda spolku. Spoluslúžil o. Jozef Miňo a Mons. Peter Šturák, dekan GTF PU, ktorý mal aj hodnotnú homíliu. Po sv. liturgii bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi spolkom a fakultou. Čítaj ďalej…

Vianočná prehliadka duchovných piesní a vinšov v Zalužiciach

(Zalužice 30.12.2018) V poslednú decembrovú nedeľu sa pod názvom „Christos raždajetsja!“ uskutočnil v poradí 12. ročník tradičnej regionálnej prehliadky vianočného folklóru – vinšov, kolied, duchovných piesní a hier. Tentoraz podujatie pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Zalužice a Obcou Zalužice a moderovala ho Marcela Gombitová. Tá na úvod privítala hostí, medzi ktorými nechýbali Miroslav Sopko, poslanec NR SR, Čítaj ďalej…

K členom košickej pobočky sa prihovoril vladyka Cyril Vasiľ

(Košice 28.12.2018) V posviatočnom čase Narodenia Pána zavítal medzi členov košickej pobočky SSCM preosvietený vladyka Cyril Vasiľ z Ríma. Vo svojej prednáške priblížil prítomným geopolitické a náboženské súvislosti Čítaj ďalej…

V Nižnej Rybnici spomínali na Jozefa Pichonského

Pri príležitosti polstoročnice obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu sa v Nižnej Rybnici (o. Sobrance) uskutočnila spomienka na JUDr. Jozefa Pichonského, rodáka z tejto obce. Stretnutie inicioval a spolu s farnosťou a obcou organizoval Spolok sv. Cyrila a Metoda. Čítaj ďalej…

Jubilejná spomienka na obnovenie cirkvi v roku 1968

(Michalovce 28.04.2018) Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si už po druhýkrát pripomenula vzácne jubileum – 50. výročie obnovenia svojej činnosti v bývalom Československu. V Bazilike minor Svätého Ducha v Michalovciach pri tejto príležitosti slávil 28. apríla ďakovnú archijerejskú sv. liturgiu najosv. vladyka Cyril Vasiľ Čítaj ďalej…

Prehliadka vianočného folklóru v Dúbravke

V poradí už 11. ročník nesúťažnej prehliadky vianočných veršov, vinšov a kolied sa uskutočnil druhý vianočný deň (27.12.) v Dúbravke pri Michalovciach. Čítaj ďalej…

Jubilejná prehliadka v Nacinej Vsi

(Nacina Ves 26.12.2016) V prvý deň po sviatku Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista sa v Nacinej Vsi (Michalovský protopresbyterát) uskutočnil jubilejný desiaty ročník tradičnej prehliadky vianočného folklóru pod názvom Christos raždajetsja! V zaplnenej spoločenskej sále sa publiku vianočnými koledami a vinšami predstavili Čítaj ďalej…

Bratislavský vladyka Peter Rusnák navštívil farnosť Telgárt

(Telgárt 16.10.2016) Pre gréckokatolícku farnosť Telgárt na Horehroní bola nedeľa 16. októbra čímsi výnimočná. Miestny kňaz o. Marián Sabol privítal medzi veriacimi vladyku Petra, bratislavského eparchu. Dôvodom jeho návštevy bolo osvieženie spomienky na miestneho rodáka o. Pavla Spišáka, tit. kanonika. Čítaj ďalej…

XXII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb Trebišov 2016

V poradí už XXII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb sa konal 3. a 5. júna. Vynovená Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove bola vhodným priestorom Čítaj ďalej…

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch