Spolok sv. Cyrila a Metoda spomínal a ďakoval

(Trebišov 03.06.2021) Pri príležitosti 80. výročia od založenia bývalej Jednoty a 30. výročia od obnovenia jej činnosti pod názvom Spolok sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnila v Trebišove spomienková slávnosť. V prvej časti podujatia sa v sále miestneho Múzea a kultúrneho centra (kaštieľ Andrássyovcov) konalo tematické sympózium. Na dejinné súvislosti s cyrilo-metodskou misiou a jej osudmi v Uhorsku sa vo svojom referáte zameral Najosv. vladyka Cyril Vasiľ. Okrem iného pripomenul aj Čítaj ďalej…

V Košiciach si uctili pamiatku sv. Konštantína-Cyrila

(Košice 16.02.2020) Pri príležitosti 1151. výročia blaženého odchodu sv. Konštantína-Cyrila do večnosti sa v Chráme sv. Petra a Pavla v Košiciach-Terase konala spomienková slávnosť. Božskú liturgiu slávil o. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda spolu s ďalšími kňazmi. Príležitostnú homíliu predniesol o. Peter Tirpák, prodekan GTF PU z Prešova. Čítaj ďalej…

Prehliadka vianočného folklóru v Nacinej Vsi

(29.12.2019) V Nacinej Vsi sa v nedeľu po Narodení Pána uskutočnil 13. ročník regionálnej duchovnej prehliadky vinšov, kolied, duchovných piesní a vianočných hier pod názvom Christos raždajetsja. Podujatie organizačne zastrešili Spolok sv. Cyrila a Metoda, miestna gréckokatolícka farnosť a obec Nacina Ves. Prítomných na úvod pozdravili Čítaj ďalej…

Predvianočný večierok SSCM

(22.12.2019) Na Nedeľu Otcov sa uskutočnil predvianočný večierok Spolku sv. Cyrila a Metoda v sídle vydavateľstva BYZANT v Košiciach. Podujatie malo za cieľ prezentovať nový program zahraničnej spolupráce pri výmene študentov s názvom United in values. Čítaj ďalej…

Ôsme valné zhromaždenie SSCM v Michalovciach

V Michalovciach, sídle nášho cyrilo-metodského spolku, sa v sobotu 25. mája uskutočnilo v poradí 8. valné zhromaždenie, na ktorom sme zhodnotili činnosť za obdobie 2015 – 2019. Rokovaniu predchádzala koncelebrovaná sv. liturgia vo farskom Chráme Narodenia presvätej Bohorodičky. S prítomnými kňazmi ju slúžil košický eparcha Milan Chautur CSsR, ktorý zároveň povedal homíliu. Čítaj ďalej…

Oslava jubilea skonu sv. Konštantína

(Košice 17.02.2019) Pri príležitosti 1150. výročia blaženého skonu sv. Konštantína-Cyrila sa v košickej farnosti na sídlisku Terasa uskutočnila slávnosť. Svätú liturgiu sprevádzanú zborom slávil o. Michal Hospodár, predseda spolku. Spoluslúžil o. Jozef Miňo a Mons. Peter Šturák, dekan GTF PU, ktorý mal aj hodnotnú homíliu. Po sv. liturgii bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi spolkom a fakultou. Čítaj ďalej…

Vianočná prehliadka duchovných piesní a vinšov v Zalužiciach

(Zalužice 30.12.2018) V poslednú decembrovú nedeľu sa pod názvom „Christos raždajetsja!“ uskutočnil v poradí 12. ročník tradičnej regionálnej prehliadky vianočného folklóru – vinšov, kolied, duchovných piesní a hier. Tentoraz podujatie pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Zalužice a Obcou Zalužice a moderovala ho Marcela Gombitová. Tá na úvod privítala hostí, medzi ktorými nechýbali Miroslav Sopko, poslanec NR SR, Čítaj ďalej…

K členom košickej pobočky sa prihovoril vladyka Cyril Vasiľ

(Košice 28.12.2018) V posviatočnom čase Narodenia Pána zavítal medzi členov košickej pobočky SSCM preosvietený vladyka Cyril Vasiľ z Ríma. Vo svojej prednáške priblížil prítomným geopolitické a náboženské súvislosti Čítaj ďalej…

V Nižnej Rybnici spomínali na Jozefa Pichonského

Pri príležitosti polstoročnice obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu sa v Nižnej Rybnici (o. Sobrance) uskutočnila spomienka na JUDr. Jozefa Pichonského, rodáka z tejto obce. Stretnutie inicioval a spolu s farnosťou a obcou organizoval Spolok sv. Cyrila a Metoda. Čítaj ďalej…

Jubilejná spomienka na obnovenie cirkvi v roku 1968

(Michalovce 28.04.2018) Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si už po druhýkrát pripomenula vzácne jubileum – 50. výročie obnovenia svojej činnosti v bývalom Československu. V Bazilike minor Svätého Ducha v Michalovciach pri tejto príležitosti slávil 28. apríla ďakovnú archijerejskú sv. liturgiu najosv. vladyka Cyril Vasiľ Čítaj ďalej…

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch