Vianočná prehliadka duchovných piesní a vinšov v Zalužiciach

(Zalužice 30.12.2018) V poslednú decembrovú nedeľu sa pod názvom „Christos raždajetsja!“ uskutočnil v poradí 12. ročník tradičnej regionálnej prehliadky vianočného folklóru – vinšov, kolied, duchovných piesní a hier. Tentoraz podujatie pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Zalužice a Obcou Zalužice a moderovala ho Marcela Gombitová. Tá na úvod privítala hostí, medzi ktorými nechýbali Miroslav Sopko, poslanec NR SR, dp. Štefan Oslovič, administrátor Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Zalužice a ďalší hostia.
Na úvod sa k prítomným prihovorili starosta obce Gabriel Viňanský a predseda nášho cyrilometodského spolku o. Michal Hospodár, ktorý zároveň prezentoval nedávno vydanú 48-stranovú brožúru V Betleheme novina/V Viflejemi novina zo spolkovej edície. Ako prví sa publiku vianočnými pásmami predstavili nádejní mladí umelci – žiaci Základnej umeleckej školy Sobrance – Detašované pracovisko Zalužice pod vedením učiteľky Dany Marcinčákovej a tradičný účastník našich prehliadok Detský spevácky zbor Cherubín z Trebišova pod vedením sr. Pavly.
Po nich folkloristi z obce Moravany pod vedením Moniky Lašíkovej v pásme „Kračun“ vtipným spôsobom predviedli niekdajšie zvyky v domácnosti počas vigílie a sviatku Narodenia Ježiša Krista. V ďalšom vstupe sa predstavil 17-členný kolektív Iňačovských koledníkov z Iňačoviec, vedený Annou Porhinčákovou, ktorý oživil ľudovú tradíciu koledovania a zdramatizovaním betlehemskej hry Kubo spevom, koledou a vinšom zvestoval radostné Christos raždajetsja!
Osemčlennú skupinu Kantor priviedol do Zalužíc jerej Michal Krajňák. Mladí chlapci z farnosti Brezina, ktorí začali spievať v cerkvi počas vianočných sviatkov, sa predstavili s pásmom kolied a vinšov. Ako poslední v programe vystúpili Mihaľovski ňevesti i beťare. Pod vedením Valérie Mitrovej, sa podobne ako mladí z Breziny, predstavili známymi i menej známymi vinšami a koledami.
Na záver prehliadky, ktorá bola oslavou narodenia malého Ježiška i dôstojným príspevkom k sérii tohtoročných podujatí pri príležitosti 50. výročia znovuobnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu, účinkujúci spoločne na pódiu zaspievali známu vianočnú pieseň Tichá noc. Účinkujúcim i prítomnému publiku poďakoval miestny presbyter o. Vlastimil Bajužik.

Ján Poprik, podpredseda Spolku sv. Cyrila a Metoda

PDF súbor s fotografiami z podujatia

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch