PREDSEDA

Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., protojerej predseda SSCM

Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.

Narodil sa 7. mája 1965 v Trebišove. V rokoch 1983- 88 absolvoval štúdium na CMBF v Bratislave, v roku 2003 získal akad. titul ThDr. na KUL v Lubline (Poľsko) v odbore pastorálna teológia, v roku 2004 PhD. na KU v Ružomberku. V júni 2010 sa habilitoval na GTF PU v Prešove, kde pôsobí na Katedre systematickej teológie.

Po kňazskej vysviacke v Prešove (19. júna 1988) pastoračne pôsobil najprv ako kaplán v Michalovciach, tri roky ako správca farnosti Poprad a od roku 1993 ako správca a farár farnosti Košice-Terasa. Na všetkých svojich pôsobiskách popularizoval cyrilo-metodskú tradíciu v Gréckokatolíckej cirkvi a zapájal sa do činnosti spolkového výboru. V Košiciach intenzívne spolupracoval s Mgr. Pavlom Kušnírom, od ktorého získal záľubu v redaktorskej práci. V roku 1995 mu výbor spolku zveril úlohu zodpovedného redaktora Gréckokatolíckeho kalendára (knižného). Od roku 1997 je členom redakčnej rady revue Duchovný pastier. Od roku 1999 je predsedom Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a zodpovedným redaktorom všetkej spolkovej tlače. V roku 2004 bol vymenovaný za tlačového hovorcu, v Košickej eparchii pôsobil v tejto funkcii do roku 2015. Súčasne pôsobil ako odborný asistent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove, kde prednáša dodnes. Do roku 2015 bol členom Rady pre médiá pri Konferencii biskupov Slovenska a zástupcom Košickej eparchie v Rádiu Lumen. Pôsobí tiež v redakčnej rade časopisu Slovo. Pracovné poslanie v rámci celej Katolíckej cirkvi mu umožnilo rozvinúť kontakty s partnerskými inštitúciami a využívať ich k vzájomnej spolupráci.

Vo svojej publikačnej činnosti sa špecializuje na problematiku odovzdávania viery a pastoračnej činnosti kňazov. Taktiež na stránkach cirkevnej i svetskej tlače popularizuje cyrilo-metodskú tradíciu v Gréckokatolíckej cirkvi. Žije vo svojej bývalej farnosti Košice-Terasa, kde príležitostne vypomáha v kňazskej službe. V manželstve mu Boh požehnal troch synov.

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina